Семинар „Балканският град“

21.10.2016 - 10:00 - 21.10.2016 - 10:00 | Семинар „Балканският град“

По покана на семинар Балканският град към Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“

бе проведена публична лекция

на проф. Карл Казер

Университет Карл Франц в Грац

на тема: Changing visual cultures of...

плакат
06.10.2016 - 14:30 - 06.10.2016 - 14:30 | Семинар „Балканският град“

По покана на семинар Балканският град към Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“

бе проведена публична лекция

на д-р Улрике Петер

Берлин-Бранденбургска академия на науките

на тема: The web portal for...

плакат
11.11.2014 - 14:00 - 11.11.2014 - 14:00 | Семинар „Балканският град“

По покана на семинар Балканският град към Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“

бяха проведени две публични лекции

на доц. Петар Тодоров

Институт за национална история Скопие

Теми на лекциите:...

плакат
28.10.2014 - 10:00 - 28.10.2014 - 10:00 | Семинар „Балканският град“

По покана на семинар Балканският град към Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“

бяха проведени две публични лекции

на проф. Вуядин Иванишевич

Археологически институт Белград

теми на лекциите: Late...

25.03.2014 - 11:00 - 25.03.2014 - 12:00 | Семинар „Балканският град“

Университетски комплекс по хуманитаристика “Алма Матер”
към СУ “Св. Климент Охридски”

Ви кани на

Публична лекция на Prof. Alexandra Yerolympos
Aristotle University of Thessaloniki

Къде: аудитория 21A, ИФ

Кога...

плакат
11.03.2014 - 15:00 - 11.03.2014 - 15:00 | Семинар „Балканският град“

По покана на семинар Балканският град към Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“

бе проведена публична лекция

на д-р Елица Станоева

Катедра Социология, СУ „Св. Климент Охридски“

на тема:...

Subscribe to Семинар „Балканският град“