Публични лекции на проф. Вуядин Иванишевич, Археологически институт Белград

плакат
28.10.2014 - 10:00

По покана на семинар Балканският град към Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“

бяха проведени две публични лекции

на проф. Вуядин Иванишевич

Археологически институт Белград

теми на лекциите: Late Antique Cities in Northern Illyricum и New Topography of Caričin Grad (Justiniana Prima)

на 28 и 29 октомври 2014 г. (вторник и сряда) от 10:00 и 15:00 ч.

Center of Excellence in the Humanities “Alma Mater“

Regional Studies Program

Аудитория 41А

ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“