Публични лекции на проф. Вуядин Иванишевич, Археологически институт Белград

плакат
28.10.2014 - 10:00

По покана на семинар Балканският град към Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“

бяха проведени две публични лекции

на проф. Вуядин ИванишевичАрхеологически институт Белград,

на тема: "Late Antique Cities in Northern Illyricum" 

Дата на провеждане: 28 октомври 2014 г. (вторник), 10:00 ч.

Място на провеждане: Софийски университет, Централна сграда, Южно крило, Аудитория 41А


на тема: "New Topography of Caričin Grad (Justiniana Prima)"

Дата на провеждане: 29 октомври 2014 г. (сряда), 15:00 ч.

Място на провеждане: Софийски университет, Централна сграда, Южно крило, Аудитория 41А