Научни проекти, в които участва екипът на ЦРИА

Вакъфски проект