Екип

Проф. д-р Пламен Митев – изпълнителен директор

Пламен Митев е професор по история на България в Историческия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. Неговата изследователска експертиза и научни публикации третират широк кръг от проблеми, свързани със стопанската и социалната история на Османската империя през ХVІІІ и ХІХ в.; различни аспекти от историята на Българското Възраждане и развитието на българския политически въпрос (центрове, дейци, програми и пропаганда); Източния въпрос и мястото на българите; създаването на дипломатически мисии и чуждата пропаганда на Балканите и т.н. Проф. Митев е бил ръководител и участник в различни научни проекти, финансирани от Фонд научни изследвания към Министерството на образованието и науката в България. Съпричастността му към дейността на Центъра за регионални изследвания и анализи датира от момента на основаването на центъра през 2014 г., когато в качеството си на декан на Историческия факултет приветства и активно подпомага инициативата. Към момента проф. Митев е изпълнителен директор на Центъра за регионални изследвания и анализи. 

публикации

 

Проф. дин Иван Първев – академичен директор

Неговите основни изследователски интереси и публикации се фокусират върху:

  • Европейско-османски отношения, ХVI-XVIII век;
  • История на Източния въпрос, XVIII-XIX век;
  • Хабсбургско-османски отношения, XVIII-XX век;
  • Германия и Югоизточна Европа, XVIII-XIX век.

публикации

 

 

Д-р Григор Бойков - изследовател R2

Григор Бойков е доктор по османска история от Университета Билкент, Анкара. Неговите основни изследователски интереси и публикации третират различни аспекти от социалната, демографската, градската и архитектурната история на България и Балканите през османския период. Бойков е изследовател в Центъра за регионални изследвания и анализи от момента на неговото създаване в началото на 2014 г. Той е преподавател в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и води курсове, свързани с историята на Османската империя на Балканите, малцинствата и малцинствените проблеми в региона, разпространението на исляма на Балканите и проблемите на мюсюлманските общности в миналото и съвременността и т.н. на студенти бакалаври и магистри във факултета. Григор Бойков има подчертан интерес и към областта на дигиталната хуманитаристика и участва в няколко дигитални проекти и инициативи като Историко-географска информационна система на Югоизточна Европа; Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“; платформата, инкубатор на дигитални инициативи в областта на османистиката Open Ottoman; Gazetteer of Ottoman Bulgaria (GOB) и др.  публикации 

 

Мария Кипровска - изследовател R1

Мария Кипровска е изследовател в Центъра за регионални изследвания и анализи от неговото създаване през 2014 г. Тя е специалист по османска история, като основните ѝ изследователски интереси най-общо включват процесите на създаване на държавно устройство и управленска структура на ранната Османска държава, както и ролята на османските и балканските военни елити в османските експанзионистични и държавотворчески политики. Кипровска има интерес и към изучаването на османското архитектурно наследство като средство за изразяване на политическа власт и овладяване на пространството. Във фокуса на нейните досегашни публикации са различни проблеми от османската социална и политическа история. Тя е участник в различни международни и национални научни проекти и е получавала престижни стипендии в областта на османистиката, сред които Andrew W. Mellon Fellowship в ARIT и Junior Residential Fellowship at the Research Center for Anatolian Civilizations в Истанбул.  

публикации

 

гл. ас. д-р Мария Баръмова – сътрудник

Изследователските интереси на д-р Мария Баръмова са насочени към проучването на отношенията между Централна Европа и Балканите през ХV-ХVIII в., геполитическите и геопространствените проблеми на Югоизточна Европа, правните аспекти на европейско-османските отношения, Балканите като медийна тема през Ранното ново време.

публикации

 

 

 

Георги Бурнаски – сътрудник

Георги Бурнаски е сътрудник към Центъра за регионални изследвания и анализи от средата на 2014 година. В същото време е докторант в Историческия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" - направление Съвременна българска история. Изследователските му интереси са концентрирани около проблемите на турската общност в модерната българска държава, социалната конструкция на малцинството и процесите на трансформация на елитите през втората половина на XX век. Георги е специализирал в Института по Източноевропейска история към Виенския университет и е бил стипендиант на American Research Center in Sofia (ARCS). Участва в реализирането на редица проекти, сред които "Държавна сигурност и профсъюзните организации в социалистическа България", както и "Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управление".

публикации

 

Михаил Симов – сътрудник

Михаил Симов завършва доктората си в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и понастоящем работи като уредник в Националния исторически музей. Неговите научни интереси са концентрирани около различните аспекти на балканската политика на Русия и руско-балканските връзки през XIX век. Докторската му дисертация и свързаните с нея публикации третират темата за дейността на руското разузнаване в Югоизточна Европа в периода 1856-1878 г.

 

 

 

Христо Христозов – сътрудник

Христо Христозов защитава докторската дисертация си в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през май 2017 г. Изследователските му интереси са фокусирани върху Османската социално-икономическа история и историята на околната среда. В доктората си си анализира взаимодействието между екологичните промени и социалните трансформации в Родопите през ХVІ и ХVІІ в. Христозов е специализирал в Лайбниц центъра Модерен Ориент, Берлин и е бил стипендиант на Американския изследователски център в София и на Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер”.