Екип

Проф. д-р Пламен Митев – изпълнителен директор

Пламен Митев е професор по история на България в Историческия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. Неговата изследователска експертиза и научни публикации третират широк кръг от проблеми, свързани със стопанската и социалната история на Османската империя през ХVІІІ и ХІХ в.; различни аспекти от историята на Българското Възраждане и развитието на българския политически въпрос (центрове, дейци, програми и пропаганда); Източния въпрос и мястото на българите; създаването на дипломатически мисии и чуждата пропаганда на Балканите и т.н. Проф. Митев е бил ръководител и участник в различни научни проекти, финансирани от Фонд научни изследвания към Министерството на образованието и науката в България. Съпричастността му към дейността на Центъра за регионални изследвания и анализи датира от момента на основаването на центъра през 2014 г., когато в качеството си на декан на Историческия факултет приветства и активно подпомага инициативата. Към момента проф. Митев е изпълнителен директор на Центъра за регионални изследвания и анализи. публикации

 

Проф. дин Иван Първев – академичен директор

Иван Първев е професор по Нова балканска история в Историческия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. Неговите изследователски интереси са насочени към проучването на вропейско-османските политически отношения, ХVI-XVIII в, на темата Балканите и Източният въпрос, XVII-XX в., на взаимовръзките между Централна Европа и Балканите в епохата на Ранното ново време, както и на някои аспекти от теорията на международните отношения. Проф. Първев участва в научни проекти, финансирани от Министерството на образованието и науката. Той е бил ръководител на "Регионалната програма" към Университетския комплекс по хуманитаристика "Алма матер" към Софийския университет "Св. Климент Охридски" и е бил председател на Българското дружество за проучване на XVIII в (2009-2013). Проф. Първев е един от инициаторите за създаването на Центъра за регионални изследвания и анализи. публикации

 

 

 

Д-р Григор Бойков - изследовател R2 (в неплатен отпуск)

Григор Бойков е доктор по османска история от Университета Билкент, Анкара. Неговите основни изследователски интереси и публикации третират различни аспекти от социалната, демографската, градската и архитектурната история на България и Балканите през османския период. Бойков е изследовател в Центъра за регионални изследвания и анализи от момента на неговото създаване в началото на 2014 г. Той е преподавател в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и води курсове, свързани с историята на Османската империя на Балканите, малцинствата и малцинствените проблеми в региона, разпространението на исляма на Балканите и проблемите на мюсюлманските общности в миналото и съвременността и т.н. на студенти бакалаври и магистри във факултета. Григор Бойков има подчертан интерес и към областта на дигиталната хуманитаристика и участва в няколко дигитални проекти и инициативи като Историко-географска информационна система на Югоизточна Европа; Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“; платформата, инкубатор на дигитални инициативи в областта на османистиката Open Ottoman и др.  публикации 

 

Мария Кипровска - изследовател R1 (в неплатен отпуск)

Мария Кипровска е изследовател в Центъра за регионални изследвания и анализи от неговото създаване през 2014 г. Тя е специалист по османска история, като основните ѝ изследователски интереси най-общо включват процесите на създаване на държавно устройство и управленска структура на ранната Османска държава, както и ролята на османските и балканските военни елити в османските експанзионистични и държавотворчески политики. Кипровска има интерес и към изучаването на османското архитектурно наследство като средство за изразяване на политическа власт и овладяване на пространството. Във фокуса на нейните досегашни публикации са различни проблеми от османската социална и политическа история. Тя е участник в различни международни и национални научни проекти и е получавала престижни стипендии в областта на османистиката, сред които Andrew W. Mellon Fellowship в American Research Institute in Turkey (ARIT) и Junior Residential Fellowship към Research Center for Anatolian Civilizations в Истанбул. публикации

 

 

Петър Стоилов - изследовател R1

Петър Стоилов е докторант в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра “История на България” с тема на дисертационния труд “Отношения между България и Израел (1948-1990 г.)”. Той е сред първите абсолвенти от бакалавърска програма „Хебраистика“, която се занимава с изследването на еврейското общество, история и философия. Неговите изследователски интереси включват история на държавата Израел и Близкоизточния конфликт, българо-израелски отношения, политиката на Израел на Балканите и геополитика в малоазийско-черноморския регион. Петър Стоилов е специализирал в Еврейския университет в Йерусалим и е дипломиран експерт по регионални изследвания и анализи от СУ “Св. Климент Охридски”. Владее английски, немски, руски и иврит. Участва в национални и международни научноизследователски проекти. публикации

 

 

 

Нина Георгиева - изследовател R1

Нина Георгиева е докторант в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ към програма „Нова балканска история“ и е изследовател в Центъра за регионални изследвания и анализи. В своята дисертация тя изследва ролята на османското минало в балканската политика на Република Турция в периода 1989 – 2019 г. Нейните академични интереси са фокусирани върху историята, външната политика и трансформациите в политическата система на Република Турция и тяхното отражение в регионален и глобален план.

 

 

 

 

 

 


Сътрудници на Центъра за регионални изследвания и анализи

д-р Христо Христозов

Христо Христозов защитава докторската си дисертация в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през май 2017 г. Изследователските му интереси са фокусирани върху османската социално-икономическа история и историята на околната среда. В доктората си анализира взаимодействието между екологичните промени и социалните трансформации в Родопите през ХVІ и ХVІІ в. Христозов е специализирал в Лайбниц центъра Модерен Ориент, Берлин и е бил стипендиант на Американския изследователски център в София и на Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер”.

 

 

 

Георги Бурнаски

Георги Бурнаски е докторант в Историческия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" - направление Съвременна българска история и сътрудник към Центъра за регионални изследвания и анализи. Изследователските му интереси са концентрирани около проблемите на турската общност в модерната българска държава, социалната конструкция на малцинството и процесите на трансформация на елитите през втората половина на XX век. Георги е специализирал в Института по Източноевропейска история към Виенския университет и е бил стипендиант на American Research Center in Sofia (ARCS). Участва в реализирането на редица проекти, сред които "Държавна сигурност и профсъюзните организации в социалистическа България".

 

 

д-р Михаил Симов

Михаил Симов защитава докторската си дисертация в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2017 г. и понастоящем работи като уредник в Националния исторически музей. Докторската му дисертация и свързаните с нея публикации третират темата за дейността на руското разузнаване в Югоизточна Европа в периода 1856-1878 г. Неговите научни интереси са концентрирани около различните аспекти на балканската политика на Русия и руско-балканските връзки през XIX век.