Публична лекция на проф. Карл Казер, Уневерситет Карл Франц в Грац

21.10.2016 - 10:00

По покана на семинар Балканският град към Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“

бе проведена публична лекция

на проф. Карл Казер

Университет Карл Франц в Грац

на тема: "Changing visual cultures of the Balkan capital cities around 1900"

Дата на провеждане: 21 октомври 2016 г. (петък) от 10:00 ч.

Място на провеждане: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Централна сграда, Южно крило, 40 аудитория