Публична лекция на проф. Карл Казер, Уневерситет Карл Франц в Грац

21.10.2016 - 10:00

По покана на семинар Балканският град към Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“

бе проведена публична лекция

на проф. Карл Казер

Университет Карл Франц в Грац

на тема: Changing visual cultures of the Balkan capital cities around 1900

на 21 октомври 2016 г. (петък) от 10:00 ч.

Center of Excellence in the Humanities “Alma Mater“

Regional Studies Program

Аудитория 40

ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“