Стопански предпоставки за формирането на българския политически елит (по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви)

08.07.2020 - 16:00 to 18:00

Екипът на проекта „Мрежи и механизми на влияние в регионалната икономика. Балканска и европейска контекстуализация на архивното наследство на братя Евлоги и Христо Георгиеви“ и

Центърът за регионални изследвания и анализи (ЦРИА) към Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Ви канят на уебинара на тема:

 

„Стопански предпоставки за формирането на българския политически елит

(по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви)“

 

Дата на провеждане: 8 юли 2020 г. (сряда) от 16:00 ч.

Място на провеждане: онлайн през Facebook страницата на Центъра за регионални изследвания и анализи 

Видео от уебинара: натиснете тук

 

Инициативата е част от проекта „Мрежи и механизми на влияние в регионалната икономика. Балканска и европейска контекстуализация на архивното наследство на братя Евлоги и Христо Георгиеви“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания", договор № КН-06 ОПР 05/02 от 17.12.2018 г.

Събитието ще се предава на живо във Facebook страницата на Центъра за регионални изследвания и анализи, като ще имате възможност да задавате въпросите си към участниците в реално време.

 

Участници:

проф. дин Иван Първев (ръководител на проекта)

проф. д-р Пламен Митев (член на екипа)

доц. д-р Мария Баръмова (член на екипа)

доц. д-р Христо Беров (член на екипа)

ас. д-р Петър Добрев (член на екипа)

ас. д-р Ивайло Найденов (външен експерт)

д-р Александър Златанов (външен експерт)

 

Уебинарът ще се проведе на български език и е отворен за всички.

 

Към официалната страница на проекта