Указания

Указания за работа с интернет платформи за срещи/конференции/уебинари

 

  1. ZOOM