Публикации

10.10.2017 - 16:32 | Сборници
Cities in Southeastern Thrace: Continuity and Transformation, edited by Daniela Stoyanova, Grigor Boykov, Ivaylo Lozanov (Sofia: Sofia University Press, 2017)
10.07.2017 - 08:07 | Книги
Снежана Ракова, Венеция, Османската империя и Балканите (XV – XVI в.), София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017
25.03.2017 - 16:44 | Книги
 

Австро-Унгария и Балканите (1878-1912) обединява няколко различни сюжетни линии на темата за многообразните взаимодействия между Дуалистичната монархия и Балканите, включващи взаимно опознаване, привличане и множество противоречия. Водеща сред...

Иван Първев
20.02.2017 - 12:20 | Книги
Иван Първев, Балканите и Източният въпрос (1688-1878). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017
16.01.2017 - 10:51 | Сборници

Пламен Митев и Ваня Рачева, съст. Империи, граници, политики (ХІХ - началото на ХХ век), София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016. 

23.03.2015 - 09:59 | Сборници
Maria Baramova, Grigor Boykov, and Ivan Parvev, eds. Bordering Early Modern Europe. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015

 

24.04.2013 - 10:22 | Сборници

 Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev, and Vania Racheva, eds. Power and Influence in South-Eastern Europe, 16th-19th Century. Berlin: Lit, 2013

 

 

Subscribe to Публикации