Публична лекция на проф. Фриц Митхоф, Виенски университет

02.11.2017 - 17:00 to 18:30

По покана на семинар Балканският град към Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“

бе проведена публична лекция

на проф. Фриц МитхофВиенски университет,

на тема: "Lysimachos and Koson Coins in South-Western Transylvania: New Evidence and New Approaches"

Дата на провеждане: 02 ноември 2017 г. (четвъртък), 17:00 ч.

Място на провеждане: Софийски университет, Централна сграда, Ректорат, Зала №1