Публична лекция на д-р Елица Станоева, Софийски университет

плакат
11.03.2014 - 15:00

По покана на семинар Балканският град към Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“

бе проведена публична лекция

на д-р Елица Станоева, Катедра Социология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

на тема: "Социалистическият център на София и промените в урбанистичната представа за образцова градска среда"

Дата на провеждане: 11 март 2014 г. (вторник), 15:00 ч.

Място на провеждане: Софийски университет, Централна сграда, Южно крило, Аудитория 37