Управителен съвет

Доц. д-р Мария Баръмова

Доц. д-р Мария Баръмова е преподавател по Нова балканска история към катедра „История на Византия и балканските народи“ в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научните ѝ интереси и публикации са свързани с историята на хабсбургско-османските отношения; геополитиката и историята на окръжаващото пространство; военната история и историята на мирните договори през Ранното ново време. През 2003 – 2004 г. е Хердерова стипендиантка към Виенския университет, а през 2011 – 2012 г. изследовател към Лайбниц-Института за европейска история, Майнц. Специализирала е още в Мюнхен, Кьолн, Хамбург, Волфенбютел. Автор е на статии и съставител на сборници, свързани с историята на Югоизточна Европа в предмодерната епоха. Доцент д-р Баръмова е носител на Наградата за особени постижения на Берлин-Бранденбургската академия на науките за 2021 г.

 

 

Доц. д-р Румяна Маринова-Христиди

Доц. д-р Румяна Христиди е преподовател в Историческия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ и ръководител на специалността „Хебраистика“. Тя преподава История на България от Втората световна война до 1989 г., Антисемитизъм и Холокост, История на българските евреи, Образование и идеология в периода на социализма, както и Дипломатически, етнически и културни измерения на процеса на интегриране на Балканите в ЕС.
Доц. Христиди е била гост-лектор в Университета в Хайфа (Израел), Университета Карло Бо в Урбино (Италия), Университета Бар-Илан (Израел), Западномакедонския Университет в Солун (Гърция), Университета на Тел Авив и в Линк Кампус Уиверситет в Рим (Италия).
Тя е автор на две монографии и редица статии, публикувани на български, английски, немски, гръцки, италиански и монголски. Член е на Европейската асоциация за еврейски изследвания и на Асоциацията на приятелите на Израел в България „Негев“.

 

 Проф. дфн Павел Павлович

Проф. дфн Павел Павлович преподава средновековна арабска цивилизация и арабски език в Катедрата по арабистика и семитология на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет “Св. Климент Охридски" и история на исляма в Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Павел Павлович има бакалавърска степен по история от Багдадския университет (1992 г.), магистърска степен по арабистика от СУ (1994 г.) и докторска степен по история (1998 г.). През 2015 г. става доктор на филологическите науки. Редовен доцент от 2003 г., професор от 2017 г. От 1998 г. насам членува в Union Européenne des Arabisants et Islamisants (UEAI).

През 2017 г. проф. Павлович получава престижната награда за книга на годината в Иран за монографията си “Между писанието и канона. Ислямското разбиране за калала през втори век по хиджра (718-816 г.)” (на английски: Between Scripture and Canon. The Formation of the Islamic Understanding of Kalāla in the Second Century AH (718–816 CE).

 

 

Проф. дн Климент Найденов

Проф. дн Климент Найденов е преподавател в Катедра „Регионално развитие“ на Геолого-географския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”.  От 2016 г. е ръководител на специалност „Регионално развитие и политика“ към ГГФ. Създател и ръководител на докторска програма „Регионално развитие“. През 2019 г. е избран за декан на Факултета и е преизбран отново през 2023 г. В периода от 2018 г. до 2022 г. е председател на Управителния съвет на Българското географско дружество. Създател е на инициативата “Геодекада 2020-2030”. Проф. Найденов е автор и съавтор на над 100 публикации, от които книги, учебници, учебни пособия и научни статии. Участвал е в над 100 национални, международни научни и бизнес проекта.

От 2019 г. е член на Съвета по регионална политика към министъра на МРРБ. От 2021 г. е член на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за планиране. През 2023 г. е приет за член на Българския антарктически институт във връзка с активното му участие в събития, свързани с българската научно-изследователска програма „Антарктика“.