Книги

10.07.2017 - 08:07 | Книги
Снежана Ракова, Венеция, Османската империя и Балканите (XV – XVI в.), София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017
25.03.2017 - 16:44 | Книги
 

Австро-Унгария и Балканите (1878-1912) обединява няколко различни сюжетни линии на темата за многообразните взаимодействия между Дуалистичната монархия и Балканите, включващи взаимно опознаване, привличане и множество противоречия. Водеща сред...

Иван Първев
20.02.2017 - 12:20 | Книги
Иван Първев, Балканите и Източният въпрос (1688-1878). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017
Subscribe to Книги