Публична лекция на доц. Петар Тодоров, Институт за национална история Скопие

плакат
11.11.2014 - 14:00

По покана на семинар Балканският град към Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“

бяха проведени две публични лекции

на доц. Петар ТодоровИнститут за национална история Скопие,

на тема: "Skopje, Muslim or a Christian Town? Contribution to the historical demography of the Ottoman Empire in the 19th century"

Дата на провеждане: 11 ноември 2014 г. (вторник) от 14:00 ч.

Място на провеждане: Софийски университет "Св. Климент Охридски", Централна сграда, Южно крило, Аудитория 23


и на тема: "Skopje’s Christian Notables and the dissolution of the Rum millet (1800-1860): Enemies of the Patriarchy of Constantinople or their loyal subjects?"

Дата на провеждане: 13 ноември 2014 г. (четвъртък) от 11:00 ч.

Място на провеждане: Софийски университет "Св. Климент Охридски", Централна сграда, Южно крило, Аудитория 37