Събития

08.07.2020 - 16:00 - 08.07.2020 - 18:00 | Интернет събития

Екипът на проекта „Мрежи и механизми на влияние в регионалната икономика. Балканска и европейска контекстуализация на архивното наследство на братя Евлоги и Христо Георгиеви“ и

Центърът за регионални изследвания и анализи (ЦРИА) към...

11.12.2019 - 09:00 - 11.12.2019 - 16:30 | Конференции

Екипът на проекта „Жените сред елита на турското население в България през втората половина на ХХ век“ и

Центъра за регионални изследвания и анализи (ЦРИА) към Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Ви канят на  научна...

03.12.2019 - 17:30 - 03.12.2019 - 17:30 | Публични лекции

Специалност "Хебраистика" към Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски",
Центърът за регионални изследвания и анализи (ЦРИА) и Дискусионната платформа "Дипломация и разузнаване"
 

Ви канят на публичната лекция на:...

26.11.2019 - 17:30 - 26.11.2019 - 17:30 | Публични лекции

Семинарът на Центъра за регионални изследвания и анализи
Ви кани на публичната лекция на:

доц. д-р Диана Мишкова,

директор на Центъра за академични изследвания,

на тема:

"Какво са Балканите? Поглед отвътре"

...
11.10.2019 - 09:00 - 11.10.2019 - 19:15 | Конференции

Научна конференция 

на тема: „Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управление“

Дата на провеждане: 11 октомври 2019 г.

Място на събитието: Конферентна зала,...

04.10.2019 - 09:30 - 04.10.2019 - 19:00 | Конференции

Международна научна конференция 

на тема: „Дарителство и предприемачество на Балканите през ХІХ в. по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви“

04.06.2019 - 18:00 - 04.06.2019 - 19:00 | Публични лекции

Семинарът на Центъра за регионални изследвания и анализи
Ви кани на публична лекция на:

Румен Аврамов

Център за академични изследвания

на тема:

Цените на асимилацията: проекции на „Възродителния процес“

...

28.05.2019 - 18:00 - 28.05.2019 - 19:00 | Публични лекции

Семинарът на Центъра за регионални изследвания и анализи
Ви кани на публична лекция на:

проф. дин Орлин Събев

ИБЦТ, БАН

на тема:

Българската ученическа колония в Цариград, ХІХ-ХХ в.

Лекцията ще се проведе...

27.03.2019 - 18:00 - 27.03.2019 - 19:07 | Публични лекции

Семинарът на Центъра за регионални изследвания и анализи
Ви кани на публична лекция на:

Prof. Wolfgang Schmale

Виенски университет

на тема:

The Beginnings of Europe from a global history perspective

...

26.02.2019 - 18:00 - 26.02.2019 - 19:30 | Семинари

Семинарът на Центъра за регионални изследвания и анализи
Ви кани на публична лекция на:

проф. Румяна Прешленова

Институт за Балканистика с Център по Тракология към БАН

Виена като образователен център за българите

...

Страници

Subscribe to Събития