Събития

06.06.2024 - 17:30

Уважаеми колеги,

 

Университетският център за регионални изследвания и анализи има удоволствието да Ви покани на публичната лекция на проф. дфн Павел Павлович на тема:

"Преводите на Корана на български език между 1900 и 1944...

11.04.2024 - 17:30

Уважаеми колеги,

 

Университетският център за регионални изследвания и анализи има удоволствието да Ви покани на публичната лекция на доц. Ефрат Авив...

за центъра

 

Центърът за регионални изследвания и анализи (ЦРИА) е академична платформа за изследвания и анализи, която e създадена като проект в рамките на научна програма „Диалогът в социалноикономическата среда, регионалните изследвания и устойчивото развитие“ в изпълнение на проект Университетски комплекс по хуманитаристика “Алма Матер” по Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката (договор № ДУНК01-1/22.12.2009 г.). През 2015 г. той е интегриран в структурата на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

На 25 януари 2023 г. с решение на Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ центърът е трансформиран в Университетски център за регионални изследвания и анализи.