Конференции

11.12.2019 - 09:00 - 11.12.2019 - 16:30 | Конференции

Екипът на проекта „Жените сред елита на турското население в България през втората половина на ХХ век“ и

Центъра за регионални изследвания и анализи (ЦРИА) към Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Ви канят на  научна...

11.10.2019 - 09:00 - 11.10.2019 - 19:15 | Конференции

Научна конференция 

на тема: „Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управление“

Дата на провеждане: 11 октомври 2019 г.

Място на събитието: Конферентна зала,...

04.10.2019 - 09:30 - 04.10.2019 - 19:00 | Конференции

Международна научна конференция 

на тема: „Дарителство и предприемачество на Балканите през ХІХ в. по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви“

02.03.2018 - 10:00 - 04.03.2018 - 13:00 | Конференции

Историческият факултет и Университетски комплекс по хуманитаристика "Алма Матер"

към Софийски университет "Св. Климент Охридски" организираха:

Международна научна конференция

27.02.2015 - 09:00 - 28.02.2015 - 17:00 | Конференции

Историческият факултет и Регионалната програма на Университетски комплекс по хуманитаристика "Алма Матер"

към Софийски университет "Св. Климент Охридски" организираха:

Международна научна конференция

25.04.2014 - 09:00 - 26.04.2014 - 17:00 | Конференции

Историческият факултет и Регионалната програма на Университетски комплекс по хуманитаристика "Алма Матер" към Софийски университет "Св. Климент Охридски" организираха:

Международна...

21.03.2013 - 09:00 - 23.03.2013 - 17:00 | Конференции

Историческият факултет и Регионалната програма на Университетски комплекс по хуманитаристика "Алма Матер"

към Софийски университет "Св. Климент Охридски" организираха:

...
Subscribe to Конференции