Публична лекция на д-р Улрике Петер, Берлин-Бранденбургска академия на науките

плакат
06.10.2016 - 14:30

По покана на семинар Балканският град към Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“

бе проведена публична лекция

на д-р Улрике Петер

Берлин-Бранденбургска академия на науките

на тема: The web portal for Thracian coins a research tool and an example of digital numismatic collaboration

на 6 октомври 2016 г. (четвъртък) от 14:30 ч.

Center of Excellence in the Humanities “Alma Mater“

Regional Studies Program

Зала №1

Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“