Международна конференция Балканите и Европа по време на Източната криза, 1875-1881 г.

02.03.2018 - 10:00 to 04.03.2018 - 13:00

Историческият факултет и Университетски комплекс по хуманитаристика "Алма Матер"

към Софийски университет "Св. Климент Охридски" организираха:

Международна научна конференция

на тема:  "Балканите и Европа по време на Източната криза, 1875-1881 г." 

Конференцията бе посветена на на 140-та годишнина от Руско-турската Освободителна война

Дата на провеждане: 2-4 март 2018 г.

Място на събитието: Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Организационен комитет:

Председател на Организационния комитет:

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Членове:
проф. д-р Пламен Митев

доц. д-р Тина Георгиева

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Анна Чанкова

Програма