Международна научна конференция "Дарителство и предприемачество на Балканите през ХІХ в. по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви"

04.10.2019 - 09:30 to 19:00

Международна научна конференция 

на тема: „Дарителство и предприемачество на Балканите през ХІХ в. по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви“

Конференцията е посветена на 200-годишнината от рождението на Евлоги Георгиев (роден на 3 октомври 1819 г. в Карлово) – дарител на Университета и един от най-изявените български филантропи на своето време. В научния форум ще вземат участие изявени български и чуждестранни учени, като докладите им ще обхванат различни аспекти от балканската действителност през дългия ХІХ в., разгледани през общата призма на дарителската и предприемаческата деятелност. Наред с братята Евлоги и Христо Георгиеви, във фокуса на научната конференция попадат и други благодетели от епохата на Възраждането, техните дарения, създадените икономически мрежи и осъществените предприемачески инициативи на различни места по Балканите, като ще бъдат засегнати и разнообразни теми от стопанското развитие през ХІХ в. в опит за по-обхватно осмисляне на предприемачеството и дарителството като явления от епохата.

Дата на провеждане: 04 октомври 2019 г.

Място на събитието: Конферентна зала, Северното крило на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Програма