Академичен семинар "Балкански проблеми на регионалната и националната сигурност (Исторически аспекти и съвременни измерения)"

09.06.2022 - 09:30 to 13:30

Центърът за регионални изследвания и анализи, МП „Дипломация и разузнаване на Балканите“,

спец. „История и геополитика на Балканите“ и спец. „Хебраистика“

към Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Ви канят на второто издание на академичния семинар

на тема:

 

Балкански проблеми на регионалната и националната сигурност (Исторически аспекти и съвременни измерения).

 

Дата на провеждане: 9 юни 2022 г. (четвъртък) от 9:30 ч. (източноевропейско време)

Място на провеждане: Заседателна зала 1 на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Програма

 

Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Посолството на САЩ в България.