Конференция "Жените и мюсюлманите в Народна република България"

11.12.2019 - 09:00 to 16:30

Екипът на проекта „Жените сред елита на турското население в България през втората половина на ХХ век“ и

Центъра за регионални изследвания и анализи (ЦРИА) към Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Ви канят на  научна конференция на тема:

 

„Жените и мюсюлманите в Народна република България: Туркините и интегрирането им в елита на общността“.

 

Дата на провеждане: 11 декември 2019 г. (сряда) 

Място на провеждане: Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (Ректорат, Северно крило, етаж 2)

 

ПРОГРАМА

В научната инициатива ще вземат участие представители както на СУ „Св. Климент Охридски“, така и на Института за историческия изследвания към БАН, Института за етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН и Държавна агенция „Архиви“.
Дискусиите ще обхванат теми от разнообразни полета на най-новата история на България, сред които са действията на държавата спрямо мюсюлманските общности в страната и политиките за интегрирането на жените в обществено-политическия елит на страната.

В рамките на събитието ще бъдат представени и част от резултатите от проекта „Жените сред елита на турското население в България през втората половина на ХХ век“.

Конференцията се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката.