Румяна Прешленова, Австро-Унгария и Балканите (1878 - 1912)

25.03.2017 - 16:44

 

Австро-Унгария и Балканите (1878-1912) обединява няколко различни сюжетни линии на темата за многообразните взаимодействия между Дуалистичната монархия и Балканите, включващи взаимно опознаване, привличане и множество противоречия. Водеща сред тях е идеята за фатално преплитане. Включени са добре известни и малко познати факти, както и алтернативни гледни точки за тяхното осмисляне.