Иван Първев, Балканите и Източният въпрос (1688-1878)

Иван Първев
20.02.2017 - 12:20

Иван Първев, Балканите и Източният въпрос (1688-1878). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017

В изследването „Балканите и Източният въпрос (1688 – 1878) се прави анализ на основните военни и дипломатически проблеми, свързани с политическата деосманизация на Югоизточна Европа – процес, който на свой ред оказва влияние върху голямата европейска политика. Като се осмисли феноменът Източен въпрос през призмата на „равновесието на силите“ в Стария континент, биха се разбрали по-ясно някои от спецификите в историята на Европа, както и на нейния балкански сегмент.