Публична лекция на проф. Румяна Прешленова, ИБЦТ, БАН

26.02.2019 - 18:00 to 19:30

Семинарът на Центъра за регионални изследвания и анализи
Ви кани на публична лекция на:

проф. Румяна Прешленова

Институт за Балканистика с Център по Тракология към БАН

Виена като образователен център за българите

Лекцията ще се проведе на на 26 февруари 2019 г. (вторник) от 18:00 ч.

в Аудитория 35 на ИФ на СУ “Св. Климент Охридски“