Публична лекция на проф. Магдалена Зовчак, Варшавски университет

12.12.2016 - 13:00

По покана на Центъра за регионални изследвания и анализи и Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер“

бе проведена публична лекция на:

проф. Магдалена ЗовчакИнститут по етнология и културна антропология, Варшавски университет,

на тема: "Folk or Popular Religiosity? The Fight between lent and Carnival from an Ethnographic Perspective"

Дата на провеждане:12 декември 2016 г. (понеделник), 13:00 ч.

Място на провеждане: Софийски университет, Централна сграда, Южно крило, Аудитория 40