Публична лекция на проф. Линда Дарлинг, Аризонски университет

плакат
16.06.2016 - 18:00

По покана на Центъра за регионални изследвания и анализи и

Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер“

в ИФ на Софийски университет “Св. Климент Охридски”

бе проведена публична лекция на:

проф. Линда Дарлинг

Аризонски университет

на тема: Investigating Official Corruption in Early Ottoman Egypt: Processes and Documents  

на 16 юни 2016 г. (четвъртък) от 18:00 ч.

Center of Excellence in the Humanities “Alma Mater“

Regional Studies Program

Аудитория 21

ИФ на СУ „Св. Климeнт Охридски“