Публична лекция на проф. Илтер Туран, Uниверситет Билги, Истанбул

плакат
20.05.2016 - 18:30 to 20:00

По покана на Центъра за регионални изследвания и анализи и Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер“

бе проведена публична лекция на:

Проф. Илтер Туран, Университет Билги, Истанбул,

на тема: "Two Steps Forward, One Step Back: Turkey’s difficult democratization process"

Дата на провеждане: 20 май 2016 г. (петък), 18:30 ч.

Място на провеждане: Софийски университет, Централна сграда, Северно крило, Конферентна зала