Публична лекция на проф. Илтер Туран , университет Билги, Истанбул

плакат
20.05.2016 - 18:30 to 20:00

Центърът за регионални изследвания и анализи и

Университетският комплекс по хуманитаристика “Алма Матер“

Софийски университет “Св. Климент Охридски” , Исторически факултет

Ви канят на публична лекция на:

проф. Илтер Туран

Университет Билги, Истанбул

на тема

Two Steps Forward, One Step Back: Turkey’s difficult democratization process

на 20 май 2016 г. (петък) от 18:30 ч.

Center of Excellence in the Humanities “Alma Mater“

Regional Studies Program

Конферентна зала , северно крило на СУ “Св. Климент Охридски“