Публична лекция на проф. Хасан Юнал, Университет Атълъм, Анкара

плакат
26.05.2014 - 14:00

По покана на Центъра за регионални изследвания и анализи и Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер“

бе проведена публична лекция на:

проф. Хасан Юналдекан на Факултета по Международни отношения в Университет Атълъм, Анкара,

на тема: "Latest Trends in Turkish Foreign Policy in the Middle East and the Balkans: Turkish Involvement in the Syrian Crisis"

Дата на провеждане: 26 май 2014 г. (понеделник), 14:00 ч.

Място на провеждане: Софийски университет, Централна сграда, Северно крило, Конферентна зала