14th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH) at the University of Sofia

24.07.2017 - 09:00 to 28.07.2017 - 17:00
Четиринадесетият международен конгрес по османска социално-икономическа история (The 14th International Congress of Ottoman Social and Economic History - ICOSEH) се проведе в София, в периода 24-28 юли 2017 г. Организационните дейности по когреса бяхя поети от Центъра за регионали изследвания и анализи, ИФ на СУ "Св. Климент Охридски" в сътрудничество с Международната асоциация за османска социална и икономическа история (International Association of Ottoman Social and Economic History - IAOSEH)
 
За подробности моля вижте страницата на конгреса - 14th ICOSEH