Международна конференция From War to Peace: The Ottoman ‘Long War’ of 1683–1699 with the Lega Sacra Powers and the Treaties of Carlowitz 1699: Antecedents, Course and Consequences

25.04.2014 - 09:00 to 26.04.2014 - 17:00

Историческият факултет и Регионалната програма на Университетски комплекс по хуманитаристика "Алма Матер" към Софийски университет "Св. Климент Охридски" организираха:

Международна конференция

на тема: "From War to Peace: The Ottoman ‘Long War’ of 1683–1699 with the Lega Sacra Powers and the Treaties of Carlowitz 1699: Antecedents, Course and Consequences"

Дата на провеждане: 25-26 април 2014 г.

Място на събитието: Конферентна зала, Северното крило на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Организационен комитет:
Проф. д-р Колин Хейууд (Университет Хъл, Великобритания)
Доц. дин Иван Първев (Софийски университет, България)
Гл. ас. д-р Мария Баръмова (Софийски университет, България)

Програма