Международна конференция "Империи, граници, политики (ХІХ - началото на ХХ век)"

27.02.2015 - 09:00 to 28.02.2015 - 17:00

Историческият факултет и Регионалната програма на Университетски комплекс по хуманитаристика "Алма Матер"

към Софийски университет "Св. Климент Охридски" организираха:

Международна научна конференция

на тема: "Империи, граници, политики (ХІХ - началото на ХХ век)"

Конференцията бе посветена на на 145-та годишнина от издаването на фермана за Българската екзархия

Дата на провеждане: 27-28 февруари 2015 г.

Място на събитието: Конферентна зала, Северното крило на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Организатори:

проф. д-р Пламен Митев
ас. д-р Ваня Рачева

Програма