Международна конференция Граници и линии на разграничение в Европа, XVI - XVIII в.

21.03.2013 - 09:00 to 23.03.2013 - 17:00

Историческият факултет и Регионалната програма на Университетски комплекс по хуманитаристика "Алма Матер"

към Софийски университет "Св. Климент Охридски" организираха:

Международна научна конференция

на тема: "Граници и линии на разграничение в Европа (ХVI–ХVIII век)"

Дата на провеждане: 21–23 март 2013 г.

Място на събитието: Конферентна зала, Северното крило на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Програма