Дискусионна среща на тема: Кризата в Турция: към нови парламентарни избори

плакат
24.08.2015 - 14:00

Центърът за регионални изследвания и анализи към УКХ„ „Алма Матер“

организира дискусионна среща

на тема: Кризата в Турция: към нови парламентарни избори

която бе проведена на 24 август 2015 г. в СУ „Св. Климент Охридски“

В дискусията участваха Иван Първев, Бойко Маринков, Мариян Карагьозов, Мария Кипровска и Григор Бойков.

Център за регионални изследвания и анализи

Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски“

етаж 4, каб. 403В