Публични лекции на проф. Волфганг Шмале, Виенски университет

Плакат
13.01.2015 - 14:00 to 15.01.2015 - 15:00

По покана на Семинара за регионална и национална история към Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер"

бяха проведени публични лекции на:

проф. Волфганг ШмалеВиенски университет,

на тема: "Early Modern Aspects of the Idea of Europe"

Дата на провеждане: 13 януари 2015 г. (вторник), 14:00 ч.

Място на провеждане: Софийски университет, Централна сграда, Южно крило, Аудитория 23


и на тема: "Europe and Its Transcultural History"

Дата на провеждане: 15 януари 2015 г. (четвъртък), 13:00 ч.

Място на провеждане: Софийски университет, Централна сграда, Южно крило, Аудитория 37