Публични лекции на проф. Волфганг Шмале, Виенски университет

Плакат
13.01.2015 - 14:00 to 15.01.2015 - 15:00

По покана на Семинара за регионална и национална история към Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер"

бяха проведени публични лекции на:

проф. Волфганг Шмале (Виенски университет)

на тема: Early Modern Aspects of the Idea of Europe

Дата на провеждане: 13 януари 2015 г. (вторник) от 14:00 ч.

Място на провеждане: Аудитория 23, Южно крило на Софийски университет „Св. Климeнт Охридски“


и на тема: Europe and Its Transcultural History

Дата на провеждане: 15 януари 2015 г. (четвъртък) от 13:00 ч.

Място на провеждане: Аудитория 37, Южно крило на Софийски университет „Св. Климeнт Охридски“