Публични лекции на проф. Милан Ристович, Белградски университет

Плакат
25.05.2016 - 16:00 to 26.05.2016 - 12:00

По покана на Семинара за регионална и национална история към Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер"

бяха проведени публични лекции на:

Проф. д-р Милан Ристович (Белградски университет)

на тема: One Balkan Experiment in the 20th Century: Yugoslavia 1918-1991

Дата на провеждане: 25 май 2016 г. (сряда) от 16:00 ч.

Място на провеждане: Аудитория 83, Южно крило на Софийски университет „Св. Климeнт Охридски“


и на тема: Between Stereotypes and Reality: German Satirical Magazines on the Balkans 1903-1918

Дата на провеждане: 26 май 2016 г. (четвъртък) от 10:00 ч.

Място на провеждане: Аудитория 37А, Южно крило на Софийски университет „Св. Климeнт Охридски“