Публични лекции на проф. Марко Щухец, Университет Любляна

16.11.2016 - 13:00 to 17:30

По покана на Семинара за регионална и национална история към Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер"

бяха проведени публични лекции на:

проф. Марко Щухец, Университет Любляна

на тема: Early Modern Slovenian History. Recent Trends and Problems in Historiography

Дата на провеждане: 16 ноември 2016 г. (сряда) от 13:00 ч.

Място на провеждане: Аудитория 23, Южно крило на Софийски университет „Св. Климeнт Охридски“


и на тема: Who to Whom, and if Not, Why Not? Marriage Market of the Nobility in the Duchy of Carniola in the 18th Century

Дата на провеждане: 16 ноември 2016 г. (сряда) от 15:00 ч.

Място на провеждане: Аудитория 37, Южно крило на Софийски университет „Св. Климeнт Охридски“