Публични лекции на проф. Конрад Клевинг, Институт за източни и югоизточно-европейски изследвания Регенсбург

Плакат
18.10.2016 - 12:00 to 19.10.2016 - 16:00

По покана на Семинара за регионална и национална история към Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер"

бяха проведени публични лекции на:

проф. Конрад Клевинг (Институт за източни и югоизточно-европейски изследвания Регенсбург)

на тема: Nation States or Empires? State-Building and State Efficiency in Southeastern Europein the 19th Century

Дата на провеждане: 18 октомври 2016 г. (вторник) от 12:00 ч.

Място на провеждане: Аудитория 23, Южно крило на Софийски университет „Св. Климeнт Охридски“


и на тема: Travel and Rule: The Court Travels of Emperor Francis I as a Tool for Absolutist Governance in the Habsburg Empire, 1804-1834

Дата на провеждане: 19 октомври 2016 г. (сряда) от 14:00 ч.

Място на провеждане: Аудитория 37А, Южно крило на Софийски университет „Св. Климeнт Охридски“