Публични лекции на проф. Дубравка Стоянович, Белградски университет

20.04.2016 - 16:00 to 21.04.2016 - 12:00

По покана на Семинара за регионална и национална история към Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер"

бяха проведени публични лекции на:

проф. Дубравка СтояновичБелградски университет,

на тема: "Divided Past - Divided Future? History Textbooks in the Balkans"

Дата на провеждане: 20 април 2016 г. (сряда), 16:00 ч.

Място на провеждане: Софийски университет, Централна сграда, Южно крило, Аудитория 83


и на тема: "The Golden Age of Serbian Democracy, 1903-1914"

Дата на провеждане: 21 април 2016 г. (четвъртък), 10:00 ч.

Място на провеждане: Софийски университет, Централна сграда, Южно крило, Аудитория 37А