Публични лекции на проф. Дубравка Стоянович, Белградски университет

20.04.2016 - 16:00 to 21.04.2016 - 12:00

По покана на Семинара за регионална и национална история към Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер"

бяха проведени публични лекции на:

проф. Дубравка Стоянович (Белградски университет)

на тема: Divided Past - Divided Future? History Textbooks in the Balkans

Дата на провеждане: 20 април 2016 г. (сряда) от 16:00 ч.

Място на провеждане: Аудитория 83, Южно крило на Софийски университет „Св. Климeнт Охридски“


и на тема: The Golden Age of Serbian Democracy, 1903-1914

Дата на провеждане: 21 април 2016 г. (четвъртък) от 10:00 ч.

Място на провеждане: Аудитория 37А, Южно крило на Софийски университет „Св. Климeнт Охридски“