Публични лекции на доц. Димитрис Стаматопулос, Македонски университет в Солун

Плакат
05.06.2014 - 15:00 to 09.06.2014 - 13:00

По покана на Семинара за регионална и национална история към Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер"

бяха проведени публични лекции на:

доц. Димитрис Стаматопулос (Македонски университет в Солун)

на тема: Political Hegemony in the Ecumenical Patriarchate and National Movements in the Nineteenth Century

Дата на провеждане: 05 юни 2014 г. (четвъртък) от 15:00 ч.

Място на провеждане: Аудитория 23, Южно крило на Софийски университет „Св. Климeнт Охридски“


и на тема: Historiographical Discourses and Political Strategies: Critical Comments on the Development of the Balkan Historiographies in Nineteenth – Twentieth Centuries

Дата на провеждане: 09 юни 2014 г. (вторник) от 11:00 ч.

Място на провеждане: Аудитория 37, Южно крило на Софийски университет „Св. Климeнт Охридски“