Публични лекции на доц. Димитрис Стаматопулос, Македонски университет Солун

Плакат
05.06.2014 - 15:00 to 09.06.2014 - 13:00

По покана на Семинара за регионална и национална история към Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер"

бяха проведени публични лекции на:

доц. Димитрис Стаматопулос, Македонски университет в Солун,

на тема: "Political Hegemony in the Ecumenical Patriarchate and National Movements in the Nineteenth Century"

Дата на провеждане: 05 юни 2014 г. (четвъртък), 15:00 ч.

Място на провеждане: Софийски университет, Централна сграда, Южно крило, Аудитория 23


и на тема: "Historiographical Discourses and Political Strategies: Critical Comments on the Development of the Balkan Historiographies in Nineteenth – Twentieth Centuries"

Дата на провеждане: 09 юни 2014 г. (вторник), 11:00 ч.

Място на провеждане: Софийски университет, Централна сграда, Южно крило, Аудитория 37