Публична лекция на проф. Йоан-Аурел Поп, Университет Клуж-Напока

Плакат
26.03.2015 - 10:00 to 12:00

По покана на Семинара за регионална и национална история към Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер"

бе проведена публична лекция на:

проф. Йоан-Аурел ПопУниверситет Клуж-Напока,

на тема: "The Formation of the National Feelings in Transylvania (16th–17th Centuries)"

Дата на провеждане: 26 март 2015 г. (четвъртък), 10:00 ч.

Място на провеждане: Софийски университет, Централна сграда, Южно крило, Аудитория 23