Публична лекция на проф. Волфганг Хьопкен, Университет Лайпциг

Плакат
09.11.2016 - 16:00 to 17:30

По покана на Семинара за регионална и национална история към Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер"

бе проведена публична лекция на:

проф. Волфганг ХьопкенУниверситет Лайпциг,

на тема: "Staging the Empire: Imperial Legitimation in Austria-Hungary, Russia and the Ottoman Empire"

Дата на провеждане: 09 ноември 2016 г. (сряда), 16:00 ч.

Място на провеждане: Софийски университет, Централна сграда, Южно крило, Аудитория 23