Публична лекция на проф. Волфганг Хьопкен, Университет Лайпциг

Плакат
09.11.2016 - 16:00 to 17:30

По покана на Семинара за регионална и национална история към Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер"

бе проведена публична лекция на:

проф. Волфганг Хьопкен (Университет Лайпциг)

на тема: Staging the Empite: Imperial Legitimation in Austria-Hungary, Russia and the Ottoman Empire

Дата на провеждане: 09 ноември 2016 г. (сряда) от 16:00 ч.

Място на провеждане: Аудитория 23, Южно крило, Софийски университет „Св. Климeнт Охридски“