Публична лекция на проф. Улрих Пфистерер, Лудвиг Максимилиан Университет, Мюнхен

30.03.2017 - 16:00 to 17:00

По покана на Семинара за регионална и национална история към Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер"

бе проведена публична лекция на:

Проф. д-р Улрих Пфистерер, Лудвиг Максимилиан Университет, Мюнхен,

на тема: "Sexual Politics and Images in Early Modern Europe"

Дата на провеждане: 30 март 2017 г. (четвъртък), 16:30 часа

Място на провеждане: Софийски университет, Централна сграда, Южно крило, аудитория 21А