Публична лекция на проф. Улрих Пфистерер, Лудвиг Максимилиан Университет, Мюнхен

30.03.2017 - 16:00 to 17:00

По покана на Семинара за регионална и национална история към Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер"

ще бъде проведена публична лекция на:

Prof. Dr. ULRICH PFISTERER (LMU, Munich)

на тема: SEXUAL POLITICS AND IMAGES IN EARLY MODERN EUROPE

Дата на провеждане: четвъртък, 30 март 2017 г., 16:30 часа

Място на провеждане: аудитория № 21А, Исторически факултет, Южно крило на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски"