Публична лекция на проф. Рудолф Греф, Университет Клуж - Напока

Плакат
07.05.2014 - 11:00

По покана на Семинара за регионална и национална история към Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер"

бе проведена публична лекция на:

проф. Рудолф Греф, Университет Клуж - Напока,

на тема: "German Legacy in Modern Romania: A Case study in "Common European History"

Дата на провеждане: 07 май 2014 г. (сряда), 11:00 ч.

Място на провеждане: Софийски университет, Централна сграда, Южно крило, Аудитория 21А