Публична лекция на проф. Карл Воцелка, Виенски университет

Плакат
19.05.2014 - 11:00

По покана на Семинара за регионална и национална история към Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер"

бе проведена публична лекция на:

проф. Карл ВоцелкаВиенски университет,

на тема: "The Image of the Ottoman Empire and the Turks. Changes and Transformations in German and Austrian Historiography"

Дата на провеждане: 16 май 2014 г. (понеделник), 11:00 ч.

Място на провеждане: Софийски университет, Централна сграда, Северно крило, Конферентна зала