Публична лекция на проф. Чарлс Инграо, Университет Пардю

Плакат
24.04.2014 - 11:00 to 13:00

По покана на Семинара за регионална и национална история към Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер"

бе проведена публична лекция на:

проф. Чарлс ИнграоУниверситет Пардю,

на тема: "The Habsburg Legacy 16th - 19th Century: From the Baroque and Enlightenment to the Age of Mass Politics"

Дата на провеждане: 24 април 2014 г. (четвъртък), 11:00 ч.

Място на провеждане: Софийски университет, Централна сграда, Ректорат, Зала №1