Публична лекция на проф. Ахмед Ерсой, Университет Боазичи, Истанбул

17.05.2017 - 15:00 to 17:00

По покана на Семинара за регионална и национална история към Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер"

ще бъде проведена публична лекция на:

Prof. Dr. AHMED ERSOY (Boğaziçi University, Istanbul)

на тема: OTTOMAN PRINT CULTURE AND THE RISE OF THE IMAGE: Everyday Life and the Historical Past in Ottoman Ill ustrated Journals

Дата на провеждане: сряда, 17 май 2017 г., 15:00 часа

Място на провеждане: аудитория № 21А, Исторически факултет, Южно крило на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски"