Събития

09.03.2023 - 10:00 to 17:00

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ има удоволствието да Ви покани на международната конференция на тема:

„Ролята на юристите за спасяването на българските евреи“

по повод 80-...

06.02.2023 - 09:30 to 19:00

Софийският университет „Свети Климент Охридски“ и Българската академия на науките 
имат удоволствието да Ви поканят на научната конференция на тема:

 

„150 години...

за центъра

 

Центърът за регионални изследвания и анализи (ЦРИА) е академична платформа за изследвания и анализи, която e създадена като проект в рамките на научна програма „Диалогът в социалноикономическата среда, регионалните изследвания и устойчивото развитие“ в изпълнение на проект Университетски комплекс по хуманитаристика “Алма Матер” по Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката (договор № ДУНК01-1/22.12.2009 г.). През 2015 г. той е интегриран в структурата на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

На 25 януари 2023 г. с решение на Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ центърът е трансформиран в Университетски център за регионални изследвания и анализи.