Събития

18.11.2021 - 18:00

Центърът за регионални изследвания и анализи и издателство „Изток-Запад“

имат удоволствието да Ви поканят на представянето на

публикуваната през 2021 г. монография на проф. д-р Йордан Баев...

12.10.2021 - 18:00

Семинарът на Центъра за регионални изследвания и анализи
Ви кани на публичната лекция на:

 

проф. дюн Надя Бояджиева

от Института за Балканистика с Център по тракология към БАН...

за центъра

 

Центърът за регионални изследвания и анализи (ЦРИА) е академична платформа за изследвания и анализи, която e създадена като проект в рамките на научна програма „Диалогът в социалноикономическата среда, регионалните изследвания и устойчивото развитие“ в изпълнение на проект Университетски комплекс по хуманитаристика “Алма Матер” по Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката (договор № ДУНК01-1/22.12.2009 г.). През 2015 г. Центърът за регионални изследвания и анализи е интегриран в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.