Събития

06.02.2023 - 09:30 to 19:00

Софийският университет „Свети Климент Охридски“ и Българската академия на науките 
имат удоволствието да Ви поканят на научната конференция на тема:

 

„150 години...

14.12.2022 - 18:00

Семинарът на Центъра за регионални изследвания и анализи
Ви кани на публичната лекция на:

 

Н. Пр. Тамара Лилуашвили,

посланик на Грузия,

 

на...

за центъра

 

Центърът за регионални изследвания и анализи (ЦРИА) е академична платформа за изследвания и анализи, която e създадена като проект в рамките на научна програма „Диалогът в социалноикономическата среда, регионалните изследвания и устойчивото развитие“ в изпълнение на проект Университетски комплекс по хуманитаристика “Алма Матер” по Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката (договор № ДУНК01-1/22.12.2009 г.). През 2015 г. Центърът за регионални изследвания и анализи е интегриран в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.