Събития

22.06.2022 - 19:00 to 25.06.2022 - 11:30

Историческият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Центърът за регионални изследвания и анализи (ЦРИА) 

Ви канят на международния научен семинар на тема:

 

„The...

09.06.2022 - 09:30 to 13:30

Центърът за регионални изследвания и анализи, МП „Дипломация и разузнаване на Балканите“,

спец. „История и геополитика на Балканите“ и спец. „Хебраистика“

към Историческия...

за центъра

 

Центърът за регионални изследвания и анализи (ЦРИА) е академична платформа за изследвания и анализи, която e създадена като проект в рамките на научна програма „Диалогът в социалноикономическата среда, регионалните изследвания и устойчивото развитие“ в изпълнение на проект Университетски комплекс по хуманитаристика “Алма Матер” по Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката (договор № ДУНК01-1/22.12.2009 г.). През 2015 г. Центърът за регионални изследвания и анализи е интегриран в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.