Събития

11.05.2021 - 17:30

Семинарът на Центъра за регионални изследвания и анализи 

Ви кани на публичната лекция на

 

доц. Ахмед Ерди Йозтюрк,

Университет "Лондон Метрополитън" и...

06.04.2021 - 17:30 to 19:00

Центърът за регионални изследвания и анализи и МП „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика“

Ви канят на публичната лекция на

 

проф. Михаил Липкин,

...

за центъра

 

Центърът за регионални изследвания и анализи (ЦРИА) е академична платформа за изследвания и анализи, която e създадена като проект в рамките на научна програма „Диалогът в социалноикономическата среда, регионалните изследвания и устойчивото развитие“ в изпълнение на проект Университетски комплекс по хуманитаристика “Алма Матер” по Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката (договор № ДУНК01-1/22.12.2009 г.). През 2015 г. Центърът за регионални изследвания и анализи е интегриран в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.