Екип

Проф. д-р Пламен Митев – изпълнителен директор

Пламен Митев е професор по история на България в Историческия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. Неговата изследователска експертиза и научни публикации третират широк кръг от проблеми, свързани със стопанската и социалната история на Османската империя през ХVІІІ и ХІХ в.; различни аспекти от историята на Българското Възраждане и развитието на българския политически въпрос (центрове, дейци, програми и пропаганда); Източния въпрос и мястото на българите; създаването на дипломатически мисии и чуждата пропаганда на Балканите и т.н. Проф. Митев е бил ръководител и участник в различни научни проекти, финансирани от Фонд научни изследвания към Министерството на образованието и науката в България. Съпричастността му към дейността на Центъра за регионални изследвания и анализи датира от момента на основаването на центъра през 2014 г., когато в качеството си на декан на Историческия факултет приветства и активно подпомага инициативата. Към момента проф. Митев е изпълнителен директор на Центъра за регионални изследвания и анализи. публикации

 

Проф. дин Иван Първев – академичен директор

Неговите основни изследователски интереси и публикации се фокусират върху:

  • Европейско-османски отношения, ХVI-XVIII век;
  • История на Източния въпрос, XVIII-XIX век;
  • Хабсбургско-османски отношения, XVIII-XX век;
  • Германия и Югоизточна Европа, XVIII-XIX век.

публикации

 

Д-р Григор Бойков - изследовател R2

Григор Бойков е доктор по османска история от Университета Билкент, Анкара. Неговите основни изследователски интереси и публикации третират различни аспекти от социалната, демографската, градската и архитектурната история на България и Балканите през османския период. Бойков е изследовател в Центъра за регионални изследвания и анализи от момента на неговото създаване в началото на 2014 г. Той е преподавател в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и води курсове, свързани с историята на Османската империя на Балканите, малцинствата и малцинствените проблеми в региона, разпространението на исляма на Балканите и проблемите на мюсюлманските общности в миналото и съвременността и т.н. на студенти бакалаври и магистри във факултета. Григор Бойков има подчертан интерес и към областта на дигиталната хуманитаристика и участва в няколко дигитални проекти и инициативи като Историко-географска информационна система на Югоизточна Европа; Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“; платформата, инкубатор на дигитални инициативи в областта на османистиката Open Ottoman; Gazetteer of Ottoman Bulgaria (GOB) и др.  публикации