Публична лекция на проф. Магдалена Зовчак, Институт по етнология и културна антропология, Варшавски университет

12.12.2016 - 13:00

По покана на Центъра за регионални изследвания и анализи и

Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер“

в ИФ на Софийски университет “Св. Климент Охридски”

бе проведена публична лекция на:

проф. Магдалена Зовчак

Институт по етнология и културна антропология, Варшавски университет

на тема: Folk or Popular Religiosity? The fight between lent and carnival from an ethnographic perspective

на 12 декември 2016 г. (понеделник) от 13:00 ч.

Center of Excellence in the Humanities “Alma Mater“

Regional Studies Program

Аудитория 40

ИФ на СУ „Св. Климeнт Охридски“