Публична лекция на д-р Дан Шифтан, Център за изследвания по национална сигурност, Университет в Хайфа, Израел

плакат
11.10.2016 - 11:30

По покана на Центъра за регионални изследвания и анализи и

Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер“

в ИФ на Софийски университет “Св. Климент Охридски”

бе проведена публична лекция на:

д-р Дан Шифтан

Център за изследвания по национална сигурност, Университет в Хайфа, Израел 

на тема: Europe and the Near East: old Conflicts, new Challenges

на 11 октомври 2016 г. (вторник) от 11:30 ч.

Center of Excellence in the Humanities “Alma Mater“

Regional Studies Program

Конферентна зала

Северно крило СУ „Св. Климeнт Охридски“